Logo Urzędu Gminy Godkowo
Powróć do: strona główna

Unia Europejska

1. PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"

2. PROJEKT "ENTUZJAŚCI CYFRYZACJI STARTUJĄ..."

3. PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA PLUS"

4. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GODKOWIE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie)

5. Projekt grantowy Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

6. Projekt Cyfrowa Gmina,

7. Projekt Dostępna Gmina Godkowo,

8. Pomoc żywnościowa 2021-2027.