Logo Urzędu Gminy Godkowo
Powróć do: strona główna

Informacja dla niesłyszących

Informujemy, iż Urząd Gminy w Godkowie uruchomił usługę Tłumacza Migam, która pozwala rozmawiać z Głuchymi Klientami w Polskim Języku Migowym za pośrednictwem tłumaczy.

Dzięki tej usłudze osoby Głuche zostaną obsłużone w Polskim Języku Migowym:

osobiście podczas wizyty w siedzibie Urzędu Gminy,
 
zdalnie na stronie www lub na stronie tlumacz.migam.org (tłumacz zadzwoni w imieniu osoby niesłyszącej na wskazany przy rejestracji numer kontaktowy i przetłumaczy rozmowę).
Tłumacz dostępny jest pod linkiem:

 https://tlumacz.migam.org/gmina-godkowo-FamvMs1Pjn7Kb2jiXGT8

Zapraszamy do korzystania z tej usługi (usługa aktywna do 30.09.2023 r.).

Po 30.09.2023 r. można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie w następujący sposób: osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu Urzędu Gminy w Godkowie, na adres e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com lub na numer fax: 55 249 72 57 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej).

Wzor_zgłoszenie_osoby_z_niepełnosprawnościami